บ้านปราสาทใต้ หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

รู้จักที่นี่ให้มากขึ้น แล้วคุณจะหลงรัก
หมู่บ้านปราสาทใต้ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ธารปราสาทไหลริน เที่ยวถิ่นอารยธรรม
มีหัตถกรรมพื้นบ้าน แหล่งโบราณน่าศึกษา
การทอผ้างานฝีมือ สิ่งลือชื่อวงมโหรี
กลุ่มสตรีทำขนม ตั้งชมรมสหกรณ์ยา
ศูนย์พัฒนาเด็กฝรั่งรู้จัก จัดที่พักโฮมสเตย์

#OTOPVillage
#OTOPVillageไปแล้วจะรัก
#หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

About the author